1. Giới thiệu

Công Ty TNHH Bến Thành – RSC (sau đây gọi tắt là “Shang Palace” hoặc “chúng tôi”) sở hữu và quản lý trang web này. Shang Palace nhận thấy việc bảo vệ quyền riêng tư của các khách hàng (sau đây gọi chung là “khách hàng”) và thông tin cá nhân của họ (sau đây gọi chung là “thông tin cá nhân”) là cơ sở cho hoạt động kinh doanh, đồng thời là một trong những trách nhiệm xã hội của chúng tôi.

Shang Palace sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập.

Khi sử dụng trang web này, khách hàng cần hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân theo Chính sách này.

2. Hoạt động của Shang Palace

Shang Palace, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng dưới thương hiệu “Shang Palace” và chương trình hội viên “Norfolk Group Privilege Club” (gọi chung là “Shang Palace”, “Chúng tôi”), sở hữu trang shangpalace.thenorfolkgroup.com và www.shangpalace.com.vn (gọi tắt sau đây là trang web).

Chính sách này chứa thông tin về cách Shang Palace lưu trữ, sử dụng và chia sẻ thông tin được thu thập từ khách hàng cũng như cách thông tin đó được bảo vệ khỏi những truy cập trái phép. Chính sách này chỉ áp dụng trong phạm vi trang web. Trang web của chúng tôi được trữ trong một hệ thống an toàn với dữ liệu được mã hóa. Chúng tôi sử dụng Lớp Cổng Bảo Mật để bảo vệ dữ liệu của khách hàng.

3. Ngày chính sách bảo mật có hiệu lực

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 09 tháng 05 năm 2020.

4. Thay đổi chính sách bảo mật

Nội dung của chính sách có thể được cập nhật bất cứ lúc nào để đáp ứng các thay đổi theo luật định và nhu cầu xã hội liên quan đến thông tin cá nhân. Mọi thay đổi đối với chính sách này sẽ có hiệu lực khi được cập nhật và đăng tải trên trang web. Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách mới nhất trên trang web nếu có sự thay đổi ảnh hưởng đến cách xử lý thông tin cá nhân của khách hàng

5.Mục đích thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng

5.1. Thu thập thông tin cá nhân

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của khách hàng. Chỉ có những thông tin cần thiết phục vụ cho yêu cầu của khách hàng mới được thu thập.

5.2. Cách thu thập thông tin

Thông tin cá nhân được thu thập khi khách hàng giao dịch với chúng tôi (như đặt bàn, tổ chức sự kiện, và/hoặc đặt dịch vụ giao hàng tận nơi) và các giao dịch khác (sau đây gọi là các giao dịch).

· Trực tiếp từ khách hàng: qua điện thoại, bằng văn bản, từ danh thiếp, bằng lời nói hoặc qua Internet.

· Từ một người được khách hàng ủy quyền hợp pháp: những người được ủy quyền đó có thể bao gồm người được thay mặt đặt phòng cho khách hàng hoặc giới thiệu khách hàng, các công ty lữ hành và các đối tác tổ chức du lịch trọn gói.

· Từ thông tin xuất bản: báo, Internet, danh bạ điện thoại, ấn phẩm và các tài liệu bằng văn bản khác.

5.3. Các loại thông tin cá nhân được thu thập

Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm và không giới hạn như tên, địa chỉ nhà, nơi làm việc, thông tin thẻ tín dụng, email, số điện thoại, số fax, ngày sinh, giới tính, những yêu cầu của khách hàng về đặt bàn và dịch vụ giao hàng tận nơi để chúng tôi có thể đáp ứng những yêu cầu của khách hàng.

5.4. Quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân

Tại mọi thời điểm, khách hàng có quyền đồng ý hoặc từ chối cung cấp thông tin cá nhân cho Shang Palace. Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng từ chối cung cấp một số thông tin cá nhân như tên riêng v.v, chúng tôi sẽ không thể xác nhận một số dịch vụ nhất định, như việc đặt dịch vụ, đặt phòng.

6. Cách sử dụng thông tin cá nhân

6.1. Mục đích sử dụng

Những thông tin khách hàng cung cấp có thể được thu thập để thực hiện những yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng nêu rõ đâu là những thông tin bắt buộc hoặc không bắt buộc.


6.2. Dữ liệu thu thập

6.2.1. Dữ liệu khách hàng cung cấp tự nguyện

Để có thể thực hiện những yêu cầu đặt phòng, tổ chức sự kiện, đặt dịch vụ hoặc đăng ký nhận tin tức của khách hàng, chúng tôi sẽ cần khách hàng cung cấp thông tin cá nhân một cách tự nguyện.

6.2.2. Dữ liệu thu thập tự động

Thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm địa chỉ IP và những thông số kỹ thuật khi người dùng tương tác, mở xem đường dẫn sẽ được thu thập tự động. Điều này giúp chúng tôi có thể xác định được người truy cập, hành vi, và những thông tin được tìm kiếm trên trang web. Chúng tôi phân tích những thông tin này để cải thiện chất lượng nội dung của trang web. Chúng tôi cũng có thể dùng “cookies” và sử dụng công nghệ theo dấu.

6.2.3. Dữ liệu từ bên thứ ba

Để có thể đáp ứng các yêu cầu dịch vụ từ khách hàng, chúng tôi có thể nhận thông tin cá nhân từ một bên thứ ba (bao gồm đại lý du lịch, công ty lữ hành, các công ty tổ chức sự kiện…). Những đơn vị này đã có sự đồng ý của khách hàng hoặc được pháp luật cho phép.

6.3. Sử dụng Cookies

Dữ liệu có thể được tự động thu thập thông qua hoạt động của chính máy chủ và việc sử dụng “cookies” trên thiết bị của người dùng. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookies “liên tục” và cookies “theo phiên”.

Cookies “theo phiên” dùng để theo dấu khách hàng khi khách hàng sử dụng trang web. Cookies “theo phiên” sẽ bị xóa khỏi máy tính của khách hàng khi khách hàng đóng trình duyệt. Cookies “liên tục” nhằm để trang web nhận ra khách hàng mỗi khi khách hàng truy cập lại. Cookies “liên tục” sẽ vẫn được lưu trữ trên máy tính của khách hàng cho đến khi bị xóa hoặc hết hạn.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích và thống kê cookies lưu trữ trên máy tính của người dùng. Những thông tin đó được chúng tôi được sử dụng để lập báo cáo về cách khách hàng sử dụng trang web.

Google sẽ lưu trữ thông tin này. Khách hàng có thể tham khảo chính sách bảo mật của Google tại: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Trong trường hợp khách hàng không muốn chúng tôi thu thập thông tin bằng cookies, khách hàng có thể chủ động tắt tính năng này trên thiết bị. Xin lưu ý rằng một số cookies có thể cần thiết để cung cấp cho khách hàng một trải nghiệm tốt trên trang web. Do đó, việc vô hiệu hóa tính năng này có thể ảnh hưởng đến một số tính năng khác của trang web đối với thiết bị của người dùng.

Shang Palace sẽ trình bày rõ khi nào chúng tôi cần thu thập những thông tin cá nhân trên trang web. Tuy nhiên, theo luật pháp hiện hành, Shang Palace có thể thu thập, sử dụng và chuyển chia sẻ một số thông tin với bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

7. Việc cung cấp cho bên thứ ba và sử dụng chung thông tin cá nhân

7.1. Các giới hạn

Shang Palace không kinh doanh thông tin cá nhân của khách hàng. Bên thứ ba không được phép sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho mục đích khác.

Shang Palace cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng khi luật pháp yêu cầu, nhằm bảo vệ trang web và công ty, hoặc khi trạng thái hoạt động được thay đổi (ví dụ khi được vận hành bởi một công ty khác).

7.2. Phạm vi và mục đích sử dụng

Nếu thông tin cá nhân của khách hàng được chia sẻ với một bên thứ ba cho mục đích sử dụng chung, thì việc sử dụng chung liên quan đến các điều sau đây:

· Tiếp thị trực tiếp: Chúng tôi sẽ gửi các thông tin quảng cáo trực tiếp đến khách hàng qua dịch vụ bưu chính và qua email.

· Đặt dịch vụ trực tuyến: Để có thể xử lý các yêu cầu đặt phòng, đặt chỗ của khách hàng, chúng tôi sẽ yêu cầu chi tiết thanh toán và thông tin liên hệ, bao gồm tên khách, địa chỉ, số điện thoại và email liên hệ.

· Tối ưu lợi ích người dùng: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của khách hàng trong trường hợp cần bảo vệ khách hàng khỏi gian lận khi giao dịch trên trang web, đồng thời đảm bảo các trang web và hệ thống của chúng tôi được an toàn.

· Phân tích: Việc xử lý thông tin cá nhân cho mục đích phân tích, đánh giá, lập hồ sơ và tiếp thị trực tiếp, trên cơ sở cá nhân hóa hoặc tổng hợp thông tin, sẽ giúp chúng tôi triển khai các hoạt động phù hợp và cung cấp cho khách hàng những thông tin liên quan nhất.

· Nghiên cứu: Nhằm xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, hệ thống và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

· Thẩm định: Chúng tôi có thể cần tiến hành thẩm định những khách hàng tiềm năng và đối tác kinh doanh để xem xét nếu công ty / cá nhân đó có liên quan hoặc từng bị kết án về các hành vi phạm tội như lừa đảo, hối lộ hoặc tham nhũng hay không.

7.3. Đồng thuận

Chúng tôi dựa vào sự đồng thuận để xử lý các vấn đề.

Ví dụ, khi người dùng đăng ký nhận thông tin quảng cáo trên trang web của Shang Palace, trong mỗi email, khách hàng đều có thể lựa chọn hủy đăng ký nhận thông tin.

7.4. Tiết lộ thông tin

Trong một vài trường hợp, chúng tôi có thể bàn giao thông tin cá nhân của người dùng cho các bên thứ Ba để họ có thể đại diện cho chúng tôi triển khai công việc. Chúng tôi bắt buộc bên thứ Ba phải xử lý thông tin dựa trên các hướng dẫn và yêu cầu của chúng tôi một cách xuyên suốt, phù hợp với chính sách bảo mật và Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR).

Shang Palace không chuyển giao thông tin cá nhân mà không có sự đồng thuận từ phía khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, quy định hoặc những yêu cầu hợp lệ của chính phủ.

8. Đặt món trực tuyến

Khi khách hàng đặt dịch vụ giao hàng tận nơi của Shang Palace, chúng tôi làm việc với một bên thứ ba để xử lý thông tin, cụ thể là Foodbooking.com.

Trong quá trình đặt dịch vụ, khách hàng sẽ rời khỏi trang web và đi đến một trang web được quản lý bởi Foodbooking.com. Hơn nữa, khi đặt dịch vụ qua trang web được quản lý bởi Foodbooking.com, khách hàng sẽ bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật của Foodbooking.com về việc thu thập thông tin.

Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào khách hàng cung cấp cho Foodbooking.com như việc đặt dịch vụ tại Shang Palace, sẽ được chia sẻ với chúng tôi, để việc sử dụng thông tin trên hệ thống này và trên trang web của chúng tôi được nhất quán.

9. Cơ sở pháp lý

Chúng tôi tìm kiếm sự đồng thuận từ khách hàng khi thu thập thông tin cá nhân để xử lý hợp đồng hoặc phản hồi các yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng cụ thể những trường thông tin nào là bắt buộc và không bắt buộc.

10. Chính sách Lưu trữ

Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng trong suốt thời gian hợp đồng còn hiệu lực. Khi hai bên không còn hợp tác, chúng tôi có thể sẽ lưu trữ dữ liệu trong năm (05) năm nhằm đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý nếu có. Sau năm (05) năm, chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu của khách hàng.

11. Quyền Chủ Thể Dữ Liệu

· Quyền truy cập – khách hàng có quyền yêu cầu bản sao thông tin mà chúng tôi lưu trữ.

· Quyền cải chính – khách hàng có quyền thay đổi thông tin cá nhân nếu thông tin chưa được chính xác hoặc không đầy đủ.

· Quyền xóa dữ liệu cá nhân của chính khách hàng – trong một số trường hợp khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin dữ liệu về khách hàng.

· Quyền hạn chế xử lý – trong một số điều kiện nhất định, khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế sử dụng thông tin cá nhân.

· Quyền lưu chuyển – khách hàng có quyền yêu cầu chuyển giao thông tin chúng tôi lưu trữ về khách hàng cho một tổ chức khác.

· Quyền từ chối – khách hàng có quyền từ chối chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong một số trường hợp, như tiếp thị trực tiếp.

· Quyền từ chối xử lý tự động – bao gồm cả lưu trữ hồ sơ cá nhân – khách hàng cũng có quyền từ chối các trách nhiệm pháp lý của việc chúng tôi xử lý tự động hoặc lưu trữ hồ sơ cá nhân.

12. Bảo mật thông tin

Chúng tôi bảo mật nghiêm ngặt thông tin cá nhân của khách hàng bằng công nghệ và hệ thống phù hợp với việc quản lý các rủi ro. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn rằng thông tin trên mạng internet cũng như trên hệ thống của chúng tôi được bảo vệ tuyệt đối.

13. Tuổi của người sử dụng trang Web

Shang Palace không thu thập thông tin của trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập những thông tin này, chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức.

14. Các điều khoản khác

Trang web của Shang Palace có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba, các đại lý du lịch trực tuyến hoặc các công ty liên kết, nơi không bị ràng buộc bởi chính sách này. Nếu khách hàng truy cập vào các liên kết, khách hàng sẽ cần tuân theo các quy định về bảo mật thông tin của các trang web đó.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây nếu có bất cứ câu hỏi nào.

15. Trung tâm thông tin Shang Palace

Nhà Hàng Shang Palace

Địa chỉ: Lầu 1, Norfolk Mansion, 17-19-21 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84 28) 3823 2221
Email: [email protected]

Đánh Giá Của Thực Khách

"Chúng tôi là những người từ phương Tây, đang nghỉ hưu và đi du lịch ở Đông Nam Á trong 6 tháng. Chúng tôi đã ăn dim sum ở NYC, San Francisco, Los Angelas, Washington DC, Baltimore, Texas và những nơi khác ở Đông Nam Á, nhưng chưa bao giờ thấy dim sum ngon như tại Shang Palace Sài Gòn. Tất cả mọi món ăn dọn ra đều ấm nóng và có hương vị tươi ngon khác với kiểu dim sum được làm công nghiệp hàng loạt. Cách thức phục vụ không chê vào đâu được và thức ăn ngon đến nỗi chúng tôi đã gọi rất nhiều nên sẽ mang về để thưởng thức tiếp. Chúng tôi sẽ còn quay lại."

465sharonb – Nhận xét từ TripAdvisor

"Nhà hàng được bày trí theo phong cách Trung Hoa truyền thống với các nhân viên phục vụ có thể giao tiếp tiếng Hoa thành thạo. Thức ăn tại đây giữ được hương vị nguyên bản của món Hoa. Chúng tôi gồm một nhóm 10 người đến đây ăn trưa và đã có những giây phút thoải mái, vui vẻ."

Legal_itinerant – Nhận xét từ TripAdvisor

"Shang Palace thật sự nổi bật trong các nhà hàng chuyên ẩm thực Trung Hoa. Tại đây có đầy đủ các món Dim Sum và các món Quảng Đông truyền thống khác. Hải sản tại đây rất tươi và phong phú. Các món mì, thịt quay và những món ăn khác được chế biến tỉ mỉ. Đây là một lựa chọn tuyệt vời. "

sunraygrill – Nhận xét từ TripAdvisor

"Thực đơn của nhà hàng khá phong phú với một loạt các món dim sum và a-la-carte. Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp và nhiệt tình. Tôi đã dùng bữa tại đây một vài lần và rất hài lòng. Nếu bạn là khách của Norfolk Mansion, bạn sẽ được thêm những ưu đãi đặc quyền khác. "

seahew – Nhận xét từ TripAdvisor

"Vợ tôi tình cờ xem được những đánh giá rất tốt về nhà hàng và chúng tôi quyết định đến dùng bữa để trải nghiệm. Chúng tôi cảm thấy rất vừa ý khi có thể thưởng thức món thịt ba chỉ được chế biến ngon hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới mà tôi từng ăn. Món ăn tại đây có khẩu phần lớn và hương vị như tan chảy nơi đầu lưỡi. Rất khuyến khích bạn nên thử trải nghiệm, còn tôi thì chắc chắn sẽ quay lại. Điều tiếc nuối duy nhất là tôi đã không biết về nhà hàng này sớm hơn trong những chuyến đi trước của mình."

dunchue1 – Nhận xét từ TripAdvisor

SHANG PALACE

(+84 28) 3823 2221

Tầng 1, Norfolk Mansion 17-19-21 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp. HCM

XEM BẢN ĐỒ

Make a Reservation

For further questions, please call

Ngày

Thời gian

Số khách


✓ Valid Invalid number Gửi thông tin

Thật tuyệt vời! Chúng tôi đã nhận được đặt bàn của bạn!

Thông tin đặt bàn

Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn để xác nhận.
Rất mong được chào đón bạn sớm ở Shang Palace!

  Thật tuyệt vời, chúng tôi đã nhận được đặt tiệc của bạn!
Reservation Information

Ngày: Số khách:

Bắt đầu: Kết thúc:

Tên liên hệ:

Công ty:

Điện thoại:

Email:

Yêu cầu:

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận.
Rất mong được chào đón bạn tại Shang Palace!

GIỜ HOẠT ĐỘNG

Thứ 2 – Thứ 7

Buổi trưa: 10:30 – 14:00

Buổi chiều: 17:00 – 22:00

Chủ Nhật & Các ngày nghỉ lễ

Buổi Trưa: 10:30 – 14:30

Buổi Chiều: 17:00 – 22:00